2018-жылдын 23-апрелинде, Бүткүл
дүйнөлүк китеп күнүнө карата, Жалал-Абад
мамлекеттик университетинин алдындагы
Конфуций институтунун директору Айдар
Үсөн жана институттун волонтерлору
университеттин китепканасынын фондуна
китептерди белекке тапшырышты .