Электрондук китепканалар ассоциациясы (ЭКА)

     Электрондук китепканалар ассоциациясын (ЭКА) түзүү зарылчылыгы:

     Академиялык жана билим берүү мекемелеринин китепканаларын, ошондой эле башка китепкана-библиографиялык жана маалыматтык мекемелердин иш-аракеттерин активдештирүү, бириктирүү жана координациялоо, Кыргызстанда китепкана ишин өркүндөтүү кызыкчылыгын көздөйт.

Электрондук китепканалар ассоциациясынын негизги максаттары:

 • Кыргызстандын илимий жана университеттик китепканаларынын ортосунда кызматташуу үчүн бирдиктүү тармакты түзүү;
 • КИРЛИБНЕТ веб-платформасы менен электрондук каталогуна дал келүүсүн, ачык архивтерди, библиографиялык маалымат алмашууну жана электрондук жеткирүүнү калыптандыруу;
 • Окуу борборлорунун базасында китепканалык жана маалыматтык билимдерин өркүндөтүү боюнча курстарды уюштуруу;
 • Китепкана жана маалымат иши боюнча мыйзам-ченемдик жана регламенттик  документтерди, стандарттарды иштеп чыгууга катышуу;
 • Ассоциациянын мүчөлөрүн ˗ китепкана кызматкерлерин социалдык жактан колдоо көмөктөшүү.

Ассоциация 2008-жылы юридикалык тараптардын «Ассоциация КИРЛИБНЕТ» аталышында каттоого алынып, ТЕМПУС долбоорунун алкагында “университеттер аралык библиографиялык маалымат каражаттарын алмашуусу, “КИРЛИБНЕТ” Европалык комиссиянын билим берүү жана маданият тармагынын, Генералдык башкармалыгы тарабынан каржыланат.

     Электрондук китепканалар ассоциациясынын түзүүчүлөрү:

 1. Жалал-Абад мамлекеттик университети (ЖАМУ);
 2. И. Раззаков атындагы мамлекеттик техникалык университети (МТУ);
 3. К. Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университети (ЫМУ) 

2009-жылы ассоциацияга Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, Б. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия славян университети, Н. Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети, С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети, М. Адышев атындагы Ош технологиялык университети жана Кыргыз республикасынын улуттук китепканасы мүчө катары кошулган.

     2011-жылы «Ассоциация КИРЛИБНЕТ» кайрадан «Электрондук китепканалар ассоциациясы» (ЭКА) болуп катталган. ЭКАга Кыргыз Республикасынын мамлекеттик патенттик-техникалык китепканасы жана Кыргызстан Эл аралык университети академиялык консорциумунун илимий китепканасы мүчө болгон.

     2012-жылы Ассоциацияга К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинин жана Кыргыз мамлекетинин юридикалык академиясынын китепканасы кошулган. 

     2015-жылы Ассоциацияга Ош мамлекеттик университети жана Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепканасынын китепканасы кошулган.

     2016-жылы Ассоциацияга Борбордук Азиядагы эл аралык университетинин илимий китепканасы кошулган.

     2017-жылы Ассоциацияга Талас мамлекеттик университетинин жана Бишкек шаарынын Борбордук китепканалар тутуму мүчө катары кошулган. 

2019-жылы Ассоциацияга Эл аралык медициналык университетинин, Кыргыз-Өзбек университетинин жана Бишкек техникалык колледжинин китепканалары кошулган.

2020-жылы К.Көлбаев атындагы Бишкек автомобиль-жол колледжинин, Бишкек техникалык колледжинин, Политехникалык колледжинин «Кыргызстан эл аралык университети» академиялык консорциумунун китепканалары ассоциацияга мүчө болушкан.

Бүгүнкү күндө Кыргызстандын 24 китепканасы: 17 жогорку окуу жайы, 4 коомдук китепкана жана 4 колледждин китепканасы электрондук китепканалар ассоциациясынын мүчөсү.

 1. Кыргыз-Өзбек университетинин китепканалык-патенттик борбору
 2. К.Көлбаев атындагы Бишкек автомобиль-жол колледжинин китепканасы
 3. Бишкек техникалык колледжинин китепканасы
 4. «Кыргызстан эл аралык университети» академиялык консорциумунун Политехникалык колледж китепканасы
 5. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик патентик илимий-техникалык китепканасы (МПИТК)
 6. К.Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин илимий китепканасы
 7. Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин илимий китепканасы
 8. И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин илимий китепканасы
 9. Н.Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин илимий китепканасы (КМКТАУ) 
 10. Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын илимий китепканасы
 11. Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин илимий китепканасы
 12. А.Осмонов атындагы Кыргыз Республикасынын улуттук китепканасы
 13. Н.Ельцин атындагы Кыргыз-Россия славян университетинин илимий китепканасы
 14. Эл аралык медицина университетинин илимий китепканасы
 15. Борбордук Азиядагы эл аралык университетинин илимий китепканасы
 16. «Кыргызстан эл аралык университети» академиялык консорциумунун илимий китепканасы
 17. С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин илимий китепканасы
 18. Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин илимий китепканасы
 19. Ош мамлекеттик университетинин илимий китепканасы
 20. М.Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин илимий китепканасы
 21. К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин илимий китепканасы
 22. Т.Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана
 23. Бишкек шаарынын Борбордук китепканалар тутуму.

     2011- жылы  сайтта КИРЛИБНЕТ (www.kyrlibnet.kg) — 15 китепканалардын электрондук каталогторуна да кирүү мүмкүнчүлүктөр берилген: КНУ, КРСУ, КМТУ, КГУСТА, МУК, КГЮА, БГУ, ЫГУ, ЖаГУ, ОшТУ, ОшГУ, НГУ, НБ КР, ГПТБ.

     Ачык архив КИРЛИБНЕТ (www.arch.kyrlibnet.kg) электрондук китепканалар ассоциациясынын мүчөсү жогорку окуу жайларынын билим берүү жана илимий- документтерин толук тексттерин окуу мүмкүнчүлүгү берилген: диссертациянын авторефераттары, диссертациялар, ЖОЖдун жана МПТКнын жарлыктары, монографиялар, окуу китептери жана патенттик документтер, дарстар жана методикалык колдонмолор, илимий изилдөө иштеринин отчеттору, кичи жана орто бизнеске жардам катары жыйнактар, серептик маалымат жана библиографиялык көрсөтмөлөр

     2015-жылы Электрондук китепканалардын ассоциация Кыргызстан Сорос Фондусунун колдоосу менен «Ачык билим берүү ресурстары жана Кыргызстандагы ЖОЖдордогу жаңы реалдуулук» (http://kyrlibnet.kg/ru/oor-new/) долбоору түзүлгөн.

     Долбоордун максаты ачык билим берүү ресурстарын колдонуу жана иштеп чыгуу тармагындагы окуу жана билим берүүчүлүк, илимий прос-сестериндеги тренингтердин циклы.

     Кыргызстанда биринчи жолу студенттер, окутуучулар, мигистранттар, аспиранттар жана китепканачылар дүйнөдө жана Кыргызстандын университеттеринин китепканаларында болуп жактан АББРнун негизги потенциал түшүнүгү жана ачык лицензиялардын, АББРнун алдынкы практикалык тажрыйба алмашуу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болушту.

     2019-жылы Электрондук китепканалар ассоциациясы электрондук китепканаларды жана жаңы мааламаттык технологияларды иштеп чыгуучулар жана колдонуучулардын эл аралык ассоциациясы менен келишимге кол койгон (ЭБНИТ Ассоциациясы, Москва, Россия) (http://www.elnit.org/) жана Кыргызстандын аймагында китепкана-маалыматтык технологияларды автоматташтырууга багытталган IRBIS 64+ китепканаларды автоматташтыруу тутумунун программалык өнүмдөрдү ишке ашыруу үчүн лицензияга ээ болгон.

 

Кененирээк: http://kyrlibnet.kg/